دانلود درایور و آپگریدها

دانلود رایگان درایور زیراکس
۵۹۴۵-۵۹۵۵

نوع چاپ : تک رنگ
سرعت کپی / پرینت : 45/55 برگ در دقیقه
رزولوشن پرینت :dpi 1200 * 1200

دانلود رایگان درایور زیراکس
5865-5875-5890-5830

نوع چاپ : تک رنگ
سرعت کپی / پرینت : 75 برگ در دقیقه
رزولوشن کپی / پرینت :dpi 600* 600

دانلود رایگان درایور زیراکس
۵۷۶۵-۵۷۷۵-۵۷۹۰

نوع چاپ : تک رنگ
سرعت کپی / پرینت : 75 برگ در دقیقه
رزولوشن کپی / پرینت :dpi 1200 * 1200

دانلود رایگان درایور زیراکس
۵۷۳۵-۵۷۴۵-۵۷۵۵

نوع چاپ : تک رنگ
سرعت کپی / پرینت : 45/55 برگ در دقیقه
رزولوشن پرینت :dpi 600 *600

دانلود رایگان درایور زیراکس
B8030-8090

نوع چاپ : تک رنگ
سرعت کپی / پرینت : 90 برگ در دقیقه
رزولوشن پرینت :dpi 1200 * 1200

دانلود رایگان درایور زیراکس
5845-5855

نوع چاپ : تک رنگ
سرعت کپی / پرینت : 45/55 برگ در دقیقه
رزولوشن پرینت :dpi 4800 * 600 dpi

دانلود رایگان درایور زیراکس
7530-7556

نوع چاپ : سیاه و سفید و رنگی
سرعت چاپ : 50/55 برگ در دقیقه
رزولوشن چاپ :dpi 1200 * 1200

دانلود رایگان درایور زیراکس
550/560

نوع چاپ : سیاه و سفید و رنگی
سرعت چاپ : 60/65 برگ در دقیقه
رزولوشن چاپ :dpi1200*1200

دانلود رایگان درایور زیراکس
242/252/260

نوع چاپ : سیاه و سفید و رنگی
رزولوشن اسکن 600*600 DPI
رزولوشن پرینت 2400*2400 DPI

دانلود رایگان درایور زیراکس
6505

نوع چاپ : رنگی
سرعت کپی و پرینت : 24 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 600 * 600 dpi

دانلود رایگان درایور زیراکس
6605

نوع چاپ : رنگی
سرعت پرینت و کپی : 36 برگ در دقیقه
کیفیت کپی : 600 * 600 dpi

دانلود رایگان درایور زیراکس
6655

نوع چاپ : رنگی
سرعت کپی / پرینت : 35 برگ در دقیقه
کیفیت چاپ : 2400 * 600 dpi

دانلود رایگان درایور زیراکس
700-700i-770

نوع چاپ : سیاه و سفید و رنگی
سرعت چاپ: 70 برگ در دقیقه
رزولوشن پرینت :dpi 2400*2400 dpi

دانلود رایگان درایور زیراکس
7328-35-45

نوع چاپ : رنگی
سرعت کپی : 28/35/45 برگ در دقیقه
رزولوشن کپی / اسکن :dpi 600* 600

دانلود رایگان درایور زیراکس
7535-45-55

نوع چاپ : رنگی
سرعت کپی :35/45/55 برگ در دقیقه
رزولوشن کپی : dpi2400*1200

دانلود رایگان درایور زیراکس
7970-7970i

نوع چاپ : سیاه و سفید و رنگی
سرعت چاپ: 70 برگ در دقیقه
رزولوشن پرینت :dpi 2400*2400 dpi

دانلود رایگان درایور زیراکس
7120-7125-7220-7225

نوع چاپ : رنگی
سرعت کپی : 25/30 برگ در دقیقه
رزولوشن کپی / اسکن :dpi 600* 600

دانلود رایگان درایور زیراکس
7830-7835-7845-7855

نوع چاپ : سیاه و سفید و رنگی
سرعت پرینت: 30/35/45/55 برگ در دقیقه
رزولوشن کپی : dpi2400*1200

دانلود رایگان درایور زیراکس
C8030-8070

نوع چاپ : رنگی
سرعت چاپ: 133 برگ در دقیقه
رزولوشن پرینت :dpi 1200*2400

دانلود رایگان درایور کونیکا مینولتا
452-552-652

نوع چاپ : رنگی
سرعت چاپ: 45 برگ در دقیقه
رزولوشن چاپ :600 * 600 dpi

دانلود رایگان درایور کونیکا مینولتا
654-754

نوع چاپ : رنگی
سرعت چاپ: 65 برگ در دقیقه
رزولوشن چاپ :600 * 600 dpi