آپگریدها

دانلود رایگان آپگرید زیراکس
5765-5775-5790

نوع چاپ : سیاه و سفید
سرعت چاپ: 65/75/90 برگ در دقیقه
رزولوشن پرینت :600 * 600 dpi

دانلود رایگان آپگرید زیراکس
5735-5745-5755

نوع چاپ : سیاه و سفید
سرعت چاپ: 35/45/55 برگ در دقیقه
رزولوشن پرینت :600 * 600 dpi

دانلود رایگان آپگرید زیراکس
5865-5875-5890

نوع چاپ : سیاه و سفید
سرعت چاپ: 65/75/90 برگ در دقیقه
رزولوشن پرینت :4800 * 600 dpi

دانلود رایگان آپگرید زیراکس
5845-5855

نوع چاپ : سیاه و سفید
سرعت چاپ: 45/55 برگ در دقیقه
رزولوشن پرینت :600 * 600 dpi

دانلود رایگان آپگرید زیراکس
7530-7556

نوع چاپ : سیاه و سفید و رنگی
سرعت چاپ: 50/55 برگ در دقیقه
رزولوشن پرینت :dpi 1200×2400

دانلود رایگان آپگرید زیراکس
7830-7835-7845-7855

نوع چاپ : سیاه و سفید و رنگی
سرعت چاپ: 30/35/45/55 برگ در دقیقه
رزولوشن پرینت : dpi 1200×2400